ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με δύο (2) Εργοστάσια τα οποία παράγουν λευκοσιδηρά δοχεία, στον Πειραιά και στη Σκύδρα (Βόρεια Ελλάδα), η ΕΛΣΑ είναι από τις μεγάλες Ελληνικές Βιομηχανίες.


  
Η παραγωγική δυνατότητα των δύο (2) Εργοστασίων είναι σε θέση να ικανοποιήσει και τις πιο μεγάλες ποσότητες που μπορούν να ζητηθούν από πελάτη ανά ημέρα. Το μέγεθος και οι δυνατότητες της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την έκταση 40.000m2 που καλύπτουν οι εγκαταστάσεις της, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει και ο οποίος ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία κατασκευής δοχείων,είναι παράμετροι που επιτρέπουν, την άνετη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ελλήνων και ξένων πελατών.